logo

Jetel rolní

logolink
Popis květiny
Biologický název: Trifolium arvense

Pro tento druh jetele jsou typické jeho četné chlupaté, protáhlé hlávky, které připomínají ocas nebo tlapku zajíce. Najdeme ho hlavně na písčitých půdách chudších na vápno. Jako pícnina je tento druh jetele méně vhodný.